beatasadowska.com

Zadanie polegało na migracji strony. Stara wersja została zastąpiona przez nową, wskazaną przez Klientkę.
Edytowano dedykowane wtyczki w celu udoskonalenia i optymalizacji.