PROLINK Cables

Zakres prac polegał w tym przypadku jedynie na przygotowaniu koncepcyjnego layout’u strony głównej, który następnie będzie możliwy do powielenia na kolejnych widok bez ich projektowania. Projekt zrealizowany w oparciu o system sklepowy Prestashop, we współpracy z prestapremium.com